Energistyrelse: Først-til- mølleprincip ikke godt nok

ENERGICHOK: Energistyrelsen skabte både forundring og vrede, da det mandag kom frem, at Jammerland Bugt og alle øvrige private havmølle-projekter er sat i bero og måske bliver skrottet. Her forklarer styrelsens direktør hvorfor det var nødvendigt at gå så drastisk til værks.

Energistyrelse: Først-til- mølleprincip ikke godt nok