– En urimelig opgave at stille små vandværker overfor

Vandforsyning: Hos Kalundborg Forsyning har man valgt at opkøbe jorden omkring flere af de boringsnære beskyttelsesområder hvorfra forsyningen henter vand.

Foto: Per Buurgaard Christensen

Kalundborg: Kalundborg Forsyning er ligesom kommunens andre vandværker underlagt den aftale om begrænsning af erhvervsmæssig anvendelse af pesticider i de såkaldte boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), som i 2019 blev indgået på Christiansborg. Forsyningsselskabet er kommunens største, og forsyner mere end 6.000 husstande med drikkevand. Derfor har selskabet økonomiske muskler til at vælge en lidt anden løsning, end de andre vandværker i Kalundborg Kommune.