Elever har haft fremgang på flere punkter i 2020

Foto: Per Christensen