Dyr besparelse på børns motorik

Debat

I to år har børn i Kalundborg Kommune med motoriske problemer kunnet få hjælp af motorisk team. Evalueringen af tiltaget viser klart, at indsatsen giver børnene lettere ved at indgå i aktiviteter, lege og undervisning. Samtidig viser kommunens egne motorik-screeninger, at antallet af børn med problemer er faldet efter indførelsen af motorisk team. Alligevel står teamet nu til at lukke. Der er simpelthen ikke afsat penge i budgetforslaget til at fortsætte indsatsen.

Set herfra kan man ikke engang kalde det en besparelse. For det kan for eksempel betyde, at børn der kunne have fungeret i en normal skoleklasse får behov for en specialklasse – med alle de omkostninger menneskeligt og økonomisk, det har på både kort og langt sigt.

Den risiko er særligt stor, fordi Kalundborg Kommune i modsætning til mange andre, hverken har fysio- eller ergoterapeuter i PPR. Det betyder, at børn i praksis først vil få hjælp, når det står så galt til, at deres egen læge henviser dem til privatpraktiserende fysioterapeut. Den opsøgende indsats er særligt vigtig for udsatte børn, fordi de er en gruppe, der generelt kommer senere til lægen.

Børn med motoriske problemer skal have den rigtige hjælp, så tidligt som muligt. Både for deres egen skyld og fordi, det simpelthen er for dyrt at lade være.

Derfor håber vi meget, at kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune vil tænke sig rigtig godt om under de kommende forhandlinger. Vi ved godt, det ikke er nemt at få budgettet til at gå op. Men løsningen er ikke at spare på børn med problemer. Først og fremmest fordi det ikke er rimeligt over for disse børn, der skal leve med konsekvenserne potentielt resten af livet. Men også fordi det er en ekstremt kortsigtet måde at spare på.

Stine Bøgh

Danske Fysioterapeuter

Åse Munk Mortensen

Ergoterapeutforeningen