Drop den motorvej – den bliver en trædesten for en Kattegatforbindelse

Kalundborg: Miljøorganisation kalder udsigterne til Regstrup-Kalundborg motorvejen skræmmende. For selv uden en motorvej bliver der ikke trafiktrængsel på strækningen, fremføres det.

Frygter ny motorvej bliver trædesten for en Kattegatbro
Foto: Per Buurgaard Christensen
<p>En motorvej mellem Regstrup og Kalundborg er unødvendig. Den er miljø-, natur og klimaskadelig. Derfor bør den droppes.</p>