Drøm om et lokalt kraftcenter for sang

Teresemarie Lisiux, pianist og sanger, arbejder på at få etableret en styregruppe og senere en forening, der kan blive et nyt sang-kraftcenter i Kalundborg.

Sang er en stærk fysisk og kreativ kraft, der kan forbinde mennesker og skabe nye fællesskaber på tværs af grupperinger. For at få skabt flere sang-fællesskaber i Danmark har der siden 2011 kørt forsøg med ni koordinerende kraftcentre rundt i landet, og de gode erfaringer skal nu udbredes med etablering af yderligere 16 sang-centre.