“Dobbeltmoralske”: Kommune får kritik for proces omkring stort byudviklingsprojekt

Syv klyngehuse med 97 boliger udgør første etape
Foto: Aske Hald Knudstrup

Der kan ikke rykkes et komma ved planerne.

Sådan lyder kritikken af Kalundborg Kommune i forbindelse med kommunens nuværende foroffentlighedsproces omkring området ved Klosterparken og Munkesøen, hvor kommunen har indgået en aftale med AP Pension om udvikling af området.

– Inden lokalplanen skal til politisk behandling næste måned, er tidsfristen så kort, at man ikke kan nå at indarbejde bemærkninger. Vi synes, at det her bliver trukket ned over hovedet på kalundborgenserne, hvad der sker i deres by, siger Susanne Ladefoged, formand for Danmarks Naturfredningsforening (DN) i Kalundborg.

Den nuværende for-høring slutter torsdag 22. april, og kommunalbestyrelsen skal efter planen behandle første udkast til en lokalplan senest i maj. Derefter skal lokalplanen i offentlig høring.

Kritikken afvises af borgmester Martin Damm (V).

– Det er helt, som det plejer. Der er intet lagt fast, vi har blot fremlagt eksempler på, hvad man kan gøre, siger Martin Damm.

Kan du forstå, hvis DN føler, at processen fra kommunalbestyrelsen virker målrettet mod et bestemt resultat?

– Jeg kan ikke forestille mig, at man kan lave det modsatte. Forstå mig ret, men vi kan ikke fremlægge ingenting, og så spørge folk, hvad de synes om det, siger Martin Damm.

Dobbeltmoral om naturen

Det er imidlertid ikke kun processen, som DN er utilfredse med.

Da kommunen i starten af april offentliggjorde forslaget til det potentielt milliardstore byudviklingsprojekt i området, inkluderede det blandt andet planer om otte klyngehuse, der står til at løbe skråt fra Kaalund Kloster op imod Munkesøparken.

I foreningens øjne er det helt forkert, at kommunen vil udstykke grønne områder til boliger, når den for nylig har slået sig op på naturen, blandt andet ved at ville være Danmarks vildeste kommune.

– Man kan undre sig, hvorfor de så tager bid for bid af byens grønne områder. Det er dobbeltmoral, siger Susanne Ladefoged.

Selv om områdets gamle lokalplan, der aldrig er blevet gennemført, inkluderede stor bebyggelse af området, mener DN, at en kommende plan burde tilgodese den nuværende park yderligere.

– Det er en fordel at have et stort samlet grønt areal, hvor folk kan gå tur i stedet for en masse små klatter, siger Susanne Ladefoged.

Ifølge Martin Damm er kommunens umiddelbare udspil, som han understreger ikke er fastlagt, dog mere grøn end den nuværende lokalplan oprindeligt var.

– I den gamle lokalplan ville byggeriet blive mere bastant og ikke tage hensyn til området i samme grad. Vi vil gerne respektere grønne kiler og bevare så mange som muligt af træerne, siger Martin Damm.

Borgmesteren peger også på, at i takt med at ingeniøruddannelserne flytter ud til Stejlhøj, vil det »vinde land tilbage« i området.

Hvis kommunen fortsætter planen med bebyggelse på området, håber Danmarks Naturfredningsforerning, at boligerne bliver begrænset i omfang.

– Så kunne man som minimum i hvert fald undlade de to sydligste klyngehuse og kun bygge seks, så man ikke tog mere grønt område end højest nødvendigt, siger Susanne Ladefoged.

Susanne Ladefoged understreger, at DN ikke er imod byggetætning af Kalundborg, men at det ikke skal ske på bekostning af grønne områder.