DN: Ulovligt at opføre feriecenter på den placering

Danmarks Naturfredningsforening mener, at det vil stride mod lovgivningen at opføre feriecenteret Club Røs på grunden bag Dyrhøj Vingård. Det skal det kommende planarbejde belyse, siger formand for Teknik- og Miljøudvalget.

DN: - Ulovligt at opføre feriecenter på den placering

Planen er at Club Røs skal ligge på et 20 hektarer stort område ved Dyrehøj Vingård. Det vil imidlertid være en overtrædelse af både Planloven, Naturbeskyttelsesloven, fortidsmindebeskyttelseslinjen samt Kommuneplanen mener man i Danmarks Naturfredningsforening.