DN er ikke imod en jordvold ved Gørlev

Debat

Debat: DN er ikke imod en jordvold ved Gørlev

Foto: Anders Ole Olsen

Foto: Anders Ole Olsen

På sociale medier fremgår det, at Danmarks Naturfredningsforening er imod en jord/støjvold ved Gørlev – intet er mere forkert!

DN gik for mere end et år siden positivt ind i dialogen med Gørlev Lokalråd for sammen at projektere en til området mellem Gørlev sø og Gørlev Landevej landskabeligt tilpasset støj/jordvold.

Det er DN’s holdning, at en støjvold kan være et aktiv for området. Der er 350-400 meter til nærmeste boligområde på denne strækning.

Det er også DN’s holdning, at en jordvold på op til 40 meter i bredden og 6 meter i højden langs søbredden er overdimensioneret og landskabeligt ude af proportioner, hvilket DN har forelagt lokalrådet ved adskillige møder.

DN ser gerne en mindre og til området ved søen tilpasset jordvold, så negative landskabs påvirkninger ikke griber uheldigt ind i det grønne område. Dette til trods for, at et par rækker træer i DNs 100 års jubilæumslund på arealet må flyttes! Udformning og anlæg af de to øvrige strækninger på volden medfører ingen bemærkninger fra vores side.

Sandheden er imidlertid, at Gørlev Lokalråd er hårdt presset af entreprenørerne. Entreprenørerne vil kun røre ved projektet, såfremt der er mulighed for aflæsning af mange tusinde kubikmeter jord.

Det er ingen hemmelighed, at der i disse byggeboom-tider er rigtig store penge i aftagning af voldsomme mængder overskudsjord – jo mere jord – jo større profit. Lokalrådsformanden afviser på det kraftigste, at lokalrådet modtager penge for overskudsjorden – men har nogen påstået det?

DN er godt klar over, at det er entreprenøren, som skovler hele profitten. At en entreprenør skal have så stor indtjening som mulig, skal efter vores overbevisning ikke være lig med, at det grønne areal mellem Gørlev sø og Gørlev Landevej skal behandles som en kæmpe skrotplads for overskudsjord.

Vores opfordring til Gørlev Lokalråd har i over et år været og lyder stadig: Udform et projekt hvor strækningen mellem Helsinge å og Gørlev Mose er skaleret ned til et fornuftigt niveau.