Direkte spørgsmål til Hanne Olesen

Debat

I et opslag på Facebook har du, Hanne Olesen, skrevet at ingen i kommunalbestyrelsen har stemt nej til rammeaftalen for AP Pension, da den blev behandlet på et lukket møde oktober 2020. Ø tog forbehold. SF stemte også for.

Nu spørger jeg så direkte: Kan dette have sin rigtighed?

For i så fald er det jo fuldstændigt omsonst og nytteløst med borgermøder, høringer osv. Det er jo at gøre grin med Kalundborg bys borgere, som jo også i dine øjne er »forstokkede Kalundborgbørn«.

En anden himmelråbende nedladende bemærkning fra din side, Hanne Olesen, er: »Vi er jo ikke københavnere. Når vi vil nyde naturen, kører vi jo ud af byen og ud i naturen«. Nej – netop! Fru Olesen: Vi er ikke københavnere! Vi vil ikke bo i trafik og trængsel! Er der mon nogen – her i blandt Hanne Olesen – der tænker på, at beboere i f.eks Munkesøparken, som ikke har mulighed og evner til at »køre ud i naturen« har stemt på jer/dig? Der kan være mange forskellige grunde til, at vi er nogle, der er nødt til at bo i almennyttigt boligbyggeri. Vi har også stor lyst til grønne omgivelser.

Men tilbage til det første spørgsmål: Kan det være rigtigt, at en enig kommunalbestyrelse allerede i oktober 2020 har stemt for en rammeaftale for AP Pension på et lukket møde?

Jan Hyldal, Klosterparkvej 19, 2.t.v. 4400 Kalundborg