– Det viste sig heldigvis at være en rigtig god ide

FORENING: I aftes sagde skaberen af Gørlev Motionscenter, 86-årige Erik Olsen, farvel og tak efter 17 år i spidsen for et center, der i flere omgange er vokset i medlemstal og rammer.

-  Det viste sig heldigvis at være en rigtig god ide

GØRLEV: Sidste kapitel i en succesfuld foreningshistorie blev skrevet i aftes, da Erik Olsen sagde farvel som formand for Gørlev Motionscenter. Det blev et fint farvel på generalforsamlingen med mange roser til centrets skaber. Ikke mindst for hans evne til at få folk til at arbejde – gratis.

Erik Olsen, Reersø, har det med at få gode ideer. Sådan har det været i hele hans liv. Og nu er han 86 år.

En af de meget gode ideer fik han midt i nullerne.

– Gørlev manglede et motionscenter, hvor byens borgere og opland kunne træne. Jeg kontaktede daværende borgmester Jørgen Arnam-Olsen, som med det samme kunne se det gode formål. Nu skulle vi så bare finde de rigtige rammer. Jeg vidste godt, at alene kan man gøre lidt, men sammen med andre kan man gøre meget. Vi blev et godt team, der startede på at gøre en ide til virkelighed.

Det blev den gamle velfærdsbygning på Gørlev Sukkerfabrik, og det første motionscenter kunne tages i brug i 2006 baseret på en kassekredit med kommunal garanti.

Erik Olsen i motionscentret – med en “maskinpark”, der tilgodeser alle behov, har Gørlev Motionscenter været en succes fra første dag. Foto: Bjarne Robdrup

Mange hundrede medlemmer ville være med. Og sådan er det stadig. I flere omfange er motionscentret vokset, og maskinparken repræsenterer i dag en værdi på mellem to og tre millioner kroner.

Motionscentret har været i gode og sikre hænder hos Erik Olsen og kasserer Erling Rasmussen, der har styr på alle tal i en “forretning” med en rigtig god økonomi.

Hver dag benyttes centret på Algade 2G af i omegnen af 90 medlemmer. Foto: Bjarne Robdrup

I sin sidste beretning kom Erik Olsen ind på eftervirkningerne af et større indbrud i centret i 2022.

– Ud over den økonomiske side, skulle alle medlemmer have nye brikker, da det hidtidige adgangssystem var udgået. Her ventede der et kæmpe arbejde, som Erling påtog sig.

Gørlev Motionscenter har indgået en aftale med Kalundborg Kommune, hvor borgere med afsluttet kommunal genoptræning, kan fortsætte to måneder gratis hos os, og kun betale 100 kroner for medlemskab foruden depositum for brik, sagde den afgående formand, der også konstaterede, at medlemstallet er vokset 40 procent fra 2021 til 2022. Baggrunden her er naturligvis konsekvenserne af corona.

-Den seneste tælling viser, at der kommer cirka 90 medlemmer pr. dag.

Som det sidste i beretningen i aftes sagde Erik Olsen – som oplæg til at finde hans afløser:

– Jeg kan anbefale efterlønnere og pensionister at påtage sig et ansvar i forhold til andre, det er en effektiv måde at holde sig i gang på.

Og så vil jeg rette en stor tak til alle motionscentrets frivillige: – Instruktører, håndværkere og bestyrelsen – tak for et godt samarbejde gennem 17 år.

På spørgsmålet, hvad Erik Olsen skal lave nu, siger han:

– Jeg har ikke specifikke planer. Slappe lidt af skal der være tid til. men jeg har da stadig masser af ideer..!

Karina Rasmussen blev valgt ind i centrets bestyrelse. Hvem der skal overtage formandskabet efter Erik Olsen, afgøres på bestyrelsens konstituerende møde senere.