Der skal spares på saltet

Pris: Den kraftige prisstigning på vejsalt betyder, at der skal skrues ned for serviceniveauet i Kalundborg Kommune.

Der skal spares på saltet

Den kraftige prisstigning på vejsalt betyder, at der skal skrues ned for serviceniveauet i Kalundborg Kommune.

Foto: Foto: Christian

Kalundborg: Med prisstigninger på op til 66 procent på vejsalt vil der opstå et betydeligt merforbrug, hvis Kalundborg Kommune fortsætter med saltning af veje, stier og pladser som tidligere. Og det skal vi undgå, oplyser Jakob Beck Jensen (V), der er formand for Teknik- og Miljøudvalget.

– Det har vi taget fat på en debat om, og vi kommer ikke udenom at skulle se nærmere på vores serviceniveau. Det kan for eksempel ske ved, at man fokuserer på de højest prioriterede veje og undlader saltning på nogle af de lavere prioriterede, hvor der saltes i dag. Men hvordan det præcis skal ske, skal vi nu have drøftet grundigt igennem, fortæller udvalgsformanden.

Fra januar til november 2023 gennemfører Vej, Ejendom og Affald et EU-udbud af vintertjenesten og af vejsalt. Vintertjenesten udbydes som kontrakt på fem år fra 2023 til 2028, mens vejsalt udbydes som rammeaftale på fire år fra 2023 til 2027.

I budgetåret 2023 har Kalundborg Kommune et budget på i alt 12 millioner kroner til vintertjeneste og saltindkøb til de lokale veje, stier og pladser.

Vejsalt er blevet dyrere, og derfor skal der bruges mindre af det i Kalundborg Kommune.