Den gamle Vesthavn skal have et stort million-løft

Kalundborg: Den gamle Vesthavn i Kalundborg, som Kalundborg Kommune overtog fra Kalundborg Havn i januar 2016, har et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb, som der skal rettes op på. Til det formål er der i budgetaftalen afsat ni millioner kroner i 2018, syv millioner i 2019, otte millioner i 2020 og ligeledes otte millioner kroner i 2021 – i alt 32 millioner kroner til renoverings- og ombygningsarbejder.

– Indsatsen begynder nu, hvor der er frigivet 1,7 millioner kroner til geotekniske undersøgelser og rådgivning. Der er behov for konkret viden om forholdene, inden arbejdet sættes i gang, så vi undgår kedelige overraskelser, fortæller formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V).

En tilstandsvurdering af havnen viser, at der bør investeres i genopretning af kajstrækninger og ombygning af Langebro og estakader, og før de konkrete vedligeholdelsesarbejder kan sættes i gang, skal der gennemføres geotekniske undersøgelser, og der skal udarbejdes projektmateriale i form af skitseprojekt og detailprojekt. Projektmaterialet omhandler de konkrete vedligeholdelsesarbejder på kajstrækningerne, som forventes gennemført i 2018, 2019 og 2020 for samlet set 24 millioner kroner og danner grundlag for prisoverslag og udbud.

– Udover vedligehold skal vi blandt andet sikre, at Vesthavnen får mere roligt vand. Det er et vigtigt led i forbindelse med Havneparkens aktiviteter på vandsiden i Kalundborg, nævner udvalgsformanden.