Debat: Østergaard og Dannenberg misinformerer og ødelægger

Jacob Bech Jensen, kommunalbestyrelsesmedlem (V), Kalundborg Kommune

Vi skal lige have en ting på det rene, jeg bliver aldrig Erik Dannenbergs ED (gift med tidligere Kommunalbestyrelsesmedlem Lis Dannenberg) eller Geo Østergaards »Kære«. Jeg er ikke blevet meget klogere på deres fromme ønske omkring beskyttelse af skatteborgernes penge. Slet ikke når man ved, hvilke nederdrægtige midler, de har taget i brug, i deres kamp imod Kalundborg Havn.

For eksempel ringede Erik Dannenberg og Geo Østergaard til potentielle fremtidige krydstogtsrederier med information omkring, at Ny Vesthavn aldrig ville blive realiseret, det in mente at beslutningen var taget.

Håber læserne kan sætte sig ind i, hvor pinligt det var for Kalundborg Havns krydstogtskoordinator, der i embedes medfør var i fuld gang med salg og dialog med fremtidige kunder, samtidig skulle forholde sig til usandheder omkring Ny Vesthavn.

Fra den dag var jeg ikke et øjeblik i tvivl, Erik Dannenberg og Geo Østergaard ville tage alle tænkelige midler i brug for at skade virksomheden Kalundborg Havn, koste hvad det vil. Det viste sig langtfra at være et enkeltstående tilfælde. Et utal af gange, er der blevet taget kontakt til nuværende/fremtidige kunder og andre danske Havne, som Kalundborg Havn er i direkte konkurrence med.

Jeg kan kun se det med det ene formål – ødelæggelse af virksomheden Kalundborg Havn. Indirekte være skyld i tab af vækst og arbejdspladser i Kalundborg Kommune. Hvordan kan det, dog være i skatteborgernes interesse?

Kampagnen er langt fra lykkedes, senest har Danmarks største firma APM meldt deres ankomst, takket være en dygtig havnedirektør, Bent Rasmussen og andre gode folk fra Kalundborg Havn.

Med en snarlig færdiggørelse af Kalundborg Motorvejen, ser det virkelig godt ud for Kalundborg Havns udviklingsmuligheder.

»Gruppen« to mand høj taler meget om åbenhed. Forslag til Erik Dannenberg og Geo Østergaard: Læs Børsen, al information fra havnens business-case fremgår her, inkl. det forretningsfortrolige, som er blevet lækket ulovligt, en handling som er strafbar.

Bemærk, dokumenter som kun Kalundborg Kommunes direktionoh kommunalbestyrelse havde adgang til. Angående vej-ret, fremgår det af åbent referat fra TMU-møde, at denne for længst er givet. Kalundborg Havn bygger selvfølgelig ikke en ny havn uden vejadgang.