De unge skal holdes væk fra røgen

De unge skal holdes væk fra røgen
Elev-rygere på Åbjergskolen.
  270810 Foto: Allan Nørregaard
Elev-rygere på Åbjergskolen. 270810 Foto: Allan Nørregaard

Mandag aften holdt ældre-og sundhedsudvalget virtuelt møde på grund af den nuværende coronasituation, og et af punkterne var drøftelse af en ny tobakshandleplan.

– Vi havde en rigtig god diskussion om hvordan vi kan få nedbragt antallet af rygere, siger Peter Jacobsen (DF), formand for ældre- og sundhedsudvalget

Politikerne i udvalget blev enige om, at administrationen skal lave et oplæg til en tobakshandleplan med særligt fokus på forebyggelse af rygestart og relevante rygestoptilbud til børn og unge, samt et oplæg med fokus på at skabe et lokalmiljø uden rygetrangsudløsere med henblik på både forebyggelse af rygestart/tilbagefald og støtte til rygestop.

– Vi skal prøve at undgå at de unge begynder at ryge. Hvis man holder de unge fra cigaretterne til de er 18 år, er der lille sandsynlighed for at de begynder at ryge senere. siger Peter Jacobsen.

I Kalundborg Kommune er andelen af dagligrygere 23 procent, hvilket er signifikant højere end regionsgennemsnittet som ligger på 19 procent. Kalundborg kommune er også den kommune i Region Sjælland, hvor der er flest der bruger e-cigaretter dagligt (3,9 procent).

Mange udsættes for røg

– Det er selvfølgelig op til den enkelte om de vil ryge. Det er folks ret. Men vi skal beskytte andre mod røg. Der er faktisk uhyggeligt, hvor mange der dør, fordi de bliver udsat for røg, siger Peter Jacobsen.

Opgørelser viser, at der hvert år dør cirka 13.600 danskere som følge af rygning og cirka 900 som følge af udsættelse for tobaksforurenet luft. Det svarer til, at næsten hvert tredje dødsfald i Danmark skyldes rygning.

– Det er nogle ret kontante problemer ved at ryge. Det kan man jo se, når der dør 13.000-14.000 danskere af rygning om året, og til sammenligning er der omkring 1400 danskere som er døde af corona i Danmark ind til nu, siger Peter Jacobsen.

Skræmmekampagne virker ikke

Igennem mange år er andelen af rygere faldet stabilt og markant, men i de seneste år er der set en stigning blandt både unge og voksne.

– Skræmmekampagner virker ikke på de unge. Det kan virke stik modsat, siger Peter Jacobsen.

Der skal blandt andet arbejdes med røgfri rammer, der dels forebygger, at børn vokser op med opfattelsen, at det er voksent eller på anden vis forbundet med status at ryge, dels støtter de mange, der allerede er afhængige af at ryge, men som ønsker at stoppe, og som har brug for omgivelser uden »rygetrangsudløsere« som for eksempel andres rygning eller synlige tobaksprodukter.

Det betyder eksempelvis også, at kommunen vil sørge for, at al kommunikation vedrørende rygeregler med mere skal illustrere frisk luft og aldrig røg eller tobaksprodukter.

Nu skal administrationen lave et oplæg til en handleplan, som politikerne skal tage stilling til foråret.