Camping er stadig populært

Camping er stadig populært

På den lille plads, Solholm Camping på Bjerge Sydstrand, er der masser af fastliggere. Foto: Charlotte Koefoed

Foto: Charlotte Koefoed