Besværligt år for brandvæsenet

Besværligt år for brandvæsenet
Foto: Peter Andersen
Kalundborg/Holbæk. Fotos af Vestsjællands Brandvæsen til Arkiv. Foto: Peter Andersen
Kalundborg/Holbæk. Fotos af Vestsjællands Brandvæsen til Arkiv. Foto: Peter Andersen Peter Andersen

Året 2020 startede som vanligt på stationen i Kalundborg med nogle småbrande og de sædvanlige ABA-alarmer. Man gik også i gang med den store reorganisering, som Beredskabskommissionen havde bedt om, et stort arbejde med møder på stationerne sammen med ledelsen. Årets uddannelser og fælles øvelser, stationsøvelser, aftaler med virksomheder begyndte så småt at falde på plads. Vi var klar til 2020, skriver stationsleder Per Hasselbalch, Vestsjællands Brandvæsen Kalundborg.

Men så kom coronaen, alt blev aflyst, og udrykningerne blev kørt med det mindste mandskab, der var forsvarligt. Det gjorde, at man kom langt bagud med uddannelserne og øvelserne. I maj kom man i gang med de fleste ting og fik afviklet en del uddannelse og øvelser.

– Sidst på året blev vi igen ramt af coronaen, men med de nye tiltag og vaccinationer er der helt sikkert lys forude, så 2021 kan kun blive godt år med medvind for Vestsjællands Brandvæsen, mener stationslederen.

Selvom 2020 var besværligt, lykkes det at få uddannet en ny brandmand og en ny holdleder, Emil Cebula og Brian Westergaard.

Dennis Thulstrup skulle i foråret havde haft 25-års tegn, hvilket bliver fejret senere.

Selvom om året har været hårdt ramt af corona, har brandfolkene kørt en del udkald. 237 stykker blev det til, og her er et udvalg:

14.01 Bygningsbrand Svenstrup, 31.01 Bygningsbrand Aarby, 06.02 Kemikalieuheld på Novo, 22.03 Bil i vandet, 25.03 Bygningsbrand Røsnæs, 15.04 Bygningsbrand Klintegårdsvej, 23.04 Sommerhus Røsnæs, 27.04 Bygningsbrand Elledevej,15.05 Industri Asnæsvej, 10.07 Drukneulykke på havnen, 16.07 Assistance til Holbæk vedr. ammoniak udslip, 07.07 Assistance til Gørlev Kirke Helsingevej bygningsbrand, 07.08 Bygningsbrand Asnæs Skovvej, 02.09 bilbrand på Klosterparkvej – og fra den 19.09 og en uge frem var der 16 udkald til bygningsbrande, gårdbrand, flere containere på Klosterparkvej, færdselsuheld og drukneulykke på havet – 20.10 Drukneulykke på Tissø, 24.10 Bygningsbrand på Kåstrupvej, 01.11 Bygningsbrand Kystvejen, 10.11 Færdsel uheld på Kallerup Bakkevej, 06.12 Færdsel uheld på Hareskovvej,

13.12 færdselsuheld på Dyssevej. Desuden blev der givet assistance til politiet ved knivstikkeri og skud, assistance til Falck og kollegerne på nabostationerne.

– Stor tak til kollegaerne på værkstedet, vagtcentralen og svendene på vagtholdene, og et godt nytår til alle, lyder det fra stationslederen.

ur