Arbejdet med omstridt råstofvej i gang

Kalundborg Kommune har sat gang i arbejdet med de trafikdæmpende foranstaltninger, der skal laves i forbindelse med den omdiskuterede råstofvej nord for Bregninge.