Ældreråd ønsker nyt plejehjem i Høng

Ældreråd ønsker nyt plejehjem i Høng
Foto: Anders Ole Olsen

høng: Der skal laves et nyt plejehjem i den sydlige del i kommunen, og administrationen havde udarbejdet et forslag om at Rørmosecenteret i Gørlev skulle udbygges med 24 nybyggede boliger, og derudover skal det areal som bliver ledigt, når den udekørende hjemmepleje og genoptræningen flytter, også inddrages til plejehjemsformål.