Ældreplejen bliver den helt store udfordring i de næste fire år

Ældre: De nordvestsjællandske kommuner er blandt de kommuner i Danmark, der bruger færrest penge på pleje og og omsorg af borgere over 67 år.