1 mio. for at sikre mod oversvømmelse sat i bero

En fremtidig arbejdsgruppe skal udarbejde løsninger med henblik på at optimere blandt andet det gamle stigbord ved Bjerge Sydstrand. Men selvom der er afsæt kommunale midler, må arbejdet fortsat vente.