Torsbo bliver mere demensvenligt

Pleje. Torsbo bliver indrettet, så det i højere grad tilgodeser ældre borgere med demens.

Torsbo bliver mere demensvenligt