Tag på snapsetur i strandkanten

Foto: Mogens Lange