Strandparken: 40, fed og langt fra færdig

Foto: Per Nilausen