Stor interesse for Sydkysten Gymnasium til orienteringsaften

Uddannelse. Unge og deres forældre blev klogere på studieretninger, sociale aktiviteter og sammenholdet på gymnasiet.

Stor interesse for Sydkysten Gymnasium til orienteringsaften

Ishøj: Mange unge står over for et stort valg efter grundskolen. Hvilken uddannelsesvej og hvilken skole, skal de vælge?

Onsdag aften var over 100 besøgende mødt op på Sydkysten Gymnasium for netop at blive mere afklaret om det kommende studievalg. Unge og deres forældre fik svar på alt fra studieretninger, undervisningen, eksaminer, sociale aktiviteter, sammenhold og elevtrivsel.

Efter sidste års 0-år udbyder Sydkysten Gymnasium igen stx, hhx og htx, og 11 forskellige studieretninger med forskellige fagpakker. Tilbagetrækningen af elevfordelingsaftalen betyder desuden, at ansøgningsfristen for ungdomsuddannelserne både er blevet forkortet og udskudt til 15.februar – 13.marts.

Det lokale valg

Veninderne Sofia Oehlenschlæger og Salma Mahmood brugte også deres aften på Sydkysten Gymnasium for at høre mere om alle uddannelsesmulighederne. De er begge 15 år og bor i Ishøj, hvor de også går i folkeskole frem til sommer.

Med deres opvækst og tilhørsforhold til Ishøj var det oplagt for dem begge at besøge det lokale gymnasium og få en fornemmelse af skolen. Beliggenheden har nemlig også noget at sige i forhold til deres gymnasievalg.

– Vi vil høre om stx og htx, studieretningerne og fagene er ret vigtige for os. Derudover betyder beliggenhed, sammenholdet mellem eleverne, og hvordan eleverne klarer sig fagligt også rigtig meget for vores gymnasievalg, fortæller pigerne.

Høj trivsel og stærkt sammenhold

Sydkysten Gymnasium ligger pænt i nationale målinger i forhold til både elevtrivslen og evnen til at løfte elevernes karaktergennemsnit. Det fortæller Camilla Kofod, rektor på Sydkysten Gymnasium. Derudover påpeger hun, at gymnasiet gør meget ud af, at udnytte lokaliteten og tilknytning til Ishøj i både undervisningen og udflugter.

– Vi er et lokalt forankret gymnasium med høj elevtrivsel, stærk løfteevne og et godt sammenhold på tværs af klasser og årgange. Underviserne og det øvrige personale brænder for relationsarbejdet med de unge, så man kommer tæt på hinanden, og alle kender hinanden her. Det er en enorm styrke og ret unikt, siger Camilla Kofod.

Rektoren er stolt af det store fremmøde og interesse for Sydkysten Gymnasiums ungdomsuddannelser. Hun mener, at interessen er et resultat af alt det opsøgende arbejde og den nye strategi, gymnasiet har haft det seneste år.

– Det bestyrker mig i, at vi gør alt det rigtige, og vores proaktive indsatser og store fokus på rekruttering virker. Vi har lavet tonsvis af ekstra brobygning, masterclasses og mange andre aktiviteter for at åbne skolen op og vise den frem. Det har hjulpet, og det giver også en masse optimisme for alle på gymnasiet, siger hun.

Rektor Camilla Kofod er stolt af det store fremmøde og interesse for Sydkysten Gymnasiums ungdomsuddannelser. Pressefoto