Rigide regler gør nyt stadionbyggeri dyrere

Idræt: Der er store planer for området omkring Ishøj Idrætcenter, men rigide regler har kastet en smule grus i maskineriet.

Rigide regler gør nyt stadionbyggeri dyrere

Ishøj: Er det muligt, og hvad vil det i givet fald koste at rokere rundt på idræts- og fritidsfaciliteterne ved Ishøj Idrætscenter? Det skal en ekstern rådgiver hjælpe Ishøj Kommune med at finde ud af, og derfor har økonomi- og planudvalget afsat 500.000 kroner til ekstern bistand.

Spørgsmålet har blandt andet rejst sig, fordi Ishøjs herrehold som bekendt rykkede op i tredje division sidste år, og derfor er der nu nogle krav fra DBU, som Ishøj Stadion skal leve op til. Det betyder blandt andet, at der ikke må være for lang afstand mellem stadion og omklædning med dommer-, læge- og dopingrum samt handicaptoilet.

Derfor havde byrådet afsat 4,5 millioner kroner til at udvide Ishøj Stadion og opføre en bygning med de nødvendige faciliteter i nærheden. Men det kan ikke lade sig gøre, fordi Ishøj Stadion er placeret i en såkaldt grøn kile i Fingerplanen, og derfor har Bolig- og Planstyrelsen meddelt Ishøj Kommune, at det ikke vil være i overensstemmelse med Fingerplanen at planlægge ny bebyggelse til omklædning, dommerrum og lægerum inden for den indre grønne kile.

Kommunens administration har derfor selv undersøgt alternative placeringer af selve stadion, og vurderer, at det kan placeres på græsbanerne tæt ved idrætscenteret, da man på den måde kommer tæt på eksisterende omklædningsfaciliteter.

Fordi stadion i sidste ende skal rykkes, vurderer administrationen ikke, at de 4,5 millioner kroner vil række, fordi opbygning af ny stadionbane samt flytning og reetablering af andre idrætsfaciliteter, blandt andet cricketbanen, vil blive dyrere, og det er blandt andet derfor udvalget har besluttet at hyre en ekstern rådgiver, der kan give et økonomisk overslag.

– Det ender med at blive enormt bekosteligt for os, at der er så rigide regler på det område, og jeg mener generelt, at rekreative anlæg burde kunne rummes i de grønne kiler, men de statslige myndigheder har ikke været særligt hjælpsomme, siger borgmester Merete Amdisen (S).

Store planer for hele området

Problemstillingen omkring stadionbyggeriet kommer oveni, at Ishøj Kommune i øjeblikket er ved at udarbejde en helhedsplan, som skal se på muligheder og potentialer i området omkring idrætscenteret, når den nye letbanestation “Ishøj Strand – Arken” sættes i drift.

I den forbindelse har kommunen fået frigivet et areal,der kan byudvikles på. Det betyder blandt andet, at der i fremtiden vil kunne opføres boliger eller erhverv i det område, hvor tennisbanerne er placeret i dag, og derfor var der allerede inden udfordringerne omkring stadion udsigt til, at der skulle ændres på placeringerne af de forskellige idrætsgrene.

– En tanke er at flytte tennisbanerne derned, hvor vi sidste sommer indviede padelbanerne for at skabe bedre sammenhæng for tennisklubben, men vi er stadig i visionsstadiet, og derfor vil vi gerne have en ekstern rådgiver, som blandt andet kan give et overslag på, hvad det vil koste at rokere rundt, siger Merete Amdisen.

Udover 4,5 millioner kroner til nye stadionfaciliteter er der i de kommende års budgetter afsat 30 millioner kroner til et nyt kampsportshus og seks millioner kroner til en udendørs plads i området, der skal være med til at binde det hele bedre sammen.

Helhedsplanen for området ventes i øvrigt at komme i offentlig høring i løbet af foråret.