Nye tal: Flere medlemmer i idrætsforeningerne i Ishøj Kommune

Fritid. Idrætsforeningerne i DGI og DIF i Ishøj Kommune gik frem med 354 medlemmer i 2022. På landsplan er der flere medlemmer i idrætsforeningerne end nogensinde før.

Nye tal: Flere medlemmer i idrætsforeningerne i Ishøj Kommune
Foto: Poul Hansnaes Gildbro Fotostudie

I to år stak Corona-pandemien en kæp i aktivitetshjulet, men i 2022 kom idrætsforeningerne for alvor tilbage. Også når det kom til antallet af medlemmer.

Faktisk kom foreningerne i DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF) så stærkt tilbage, at de på landsplan nu har flere medlemmer end før Corona-pandemien. De netop offentliggjorte medlemstal for 2022 viser således, at idrætsforeningerne havde en samlet fremgang på 110.878 medlemmer i forhold til året før og dermed kom op på 2.339.654 medlemmer – det højeste antal nogensinde.

Også i Ishøj Kommune var der i 2022 fremgang i idrætsforeningernes medlemstal. Stigningen lyder på 354 flere medlemmer, så der nu er 7.903 medlemmer i 39 idrætsforeninger.

Der ses bl.a. en stor medlemsvækst hos Ishøj Svømme Klub og Ishøj Gymnastikforening. Disse to foreninger var, ligesom mange andre svømmeklubber og gymnastikforeninger, hårdt ramt under Corona-pandemien og led et stort medlemstab. De nyeste medlemstal viser, at de ikke kun tangerer tidligere niveau, men at de faktisk har endnu flere medlemmer end tidligere.

Formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Pia Skourup, udtaler om den positive medlemsudvikling:

– Det er utrolig positivt, at flere af vores foreninger øger deres medlemstal. Vi ved, at det har krævet hårdt arbejde at få medlemmer tilbage i foreningerne. De nye tal viser, at det lykkes for flere foreninger. Den udvikling ønsker vi fortsætter og det er vigtigt, at vi understøtter vores foreninger og skaber et godt fundament for, at der kan udvikles nye initiativer, opsøges nye målgrupper og generelt udvikle det mangfoldige foreningsliv i Ishøj.

Begejstrede formænd

I 2019 var der for første gang over 2,3 millioner medlemmer i idrætsforeningerne i DGI og DIF på landsplan. I Corona-året 2020 mistede foreningerne 90.000 medlemmer, mens det følgende år bød på en lille fremgang trods fortsatte restriktioner og flere nedlukninger. I 2022 blev tabte medlemmer så vundet tilbage – og endnu flere kom til.

”Idrætsforeningernes flotte medlemstal i 2022 understreger, hvor meget aktive fællesskaber betyder for børn, unge og voksnes liv. Med Corona-årene som bagtæppe er det rekordstore medlemstal særlig glædeligt og giver anledning til stor anerkendelse af frivillige trænere, ledere og instruktører,” siger DGI’s formand Charlotte Bach Thomassen.

Det synspunkt deler DIF’s formand, Hans Natorp:

– Det er en fantastisk udvikling og vidner om, at danskerne har savnet de gode idrætsfællesskaber. Ud over de mange uvurderlige frivillige skylder vi også en stor tak til kommunerne, der har støttet deres lokale foreninger gennem nogle svære år.

Ishøj Gymnastik Forening er en af de foreninger, der har oplevet medlemsfremgang. Foto: Poul Hansnaes