Kommunen banker af på gælden

Stigende udgifter tvinger kommune til besparelser

Ishøj: Et enigt byråd har besluttet sig for at indfri to lån hos KommuneKredit og på den måde nedbringe Ishøj Kommunes samlede gæld.

Sammenlagt er de to lån på knap 17 millioner kroner, men på grund af faldende kurs kan Ishøj Kommune indfri lånene for 13,2 millioner kroner og altså spare mere end 3,5 millioner kroner på den lange bane.

I forbindelse med budgetforliget for årene 2023-2026 var der en såkaldt kasseforbedring på 12 millioner kroner, og de penge blev forligsparterne bag budgettet enige om at bruge til at nedbringe kommunens gæld, som er en landets største, hvis man måler gælden per indbygger.

Det fremgår af sagen fra byrådet, at byrådet sigter mod at have en gennemsnitlig kassebeholdning på 150 til 200 millioner kroner, og opgørelsen for fjerde kvartal i 2022 viser, at kommunen har en gennemsnitlig kassebeholdning på 356 millioner kroner, og at der dermed er mulighed for at afdrage på gælden.

Det er administrationen i Ishøj Kommune, der er i samarbejde med KommuneKredit, et kreditinstitut, som blandt andet yder lån til kommuner og regioner, har peget på de lån, der giver bedst mening at indfri.

Venstres Ole Beckmann kaldte på tirsdagens byrådsmøde indfrielsen af gælden “ganske fornuftig”.

Når man som privat omlægger sine lån, er der mulighed for at få nedbragt gælden, og det er det, der er tale om her. Gælden bliver nedbragt med 3,5 millioner kroner, og det er ganske fornuftigt, når vi har pengene til at afdrage med, sagde han.

KL’s årlige udgivelse “Kend din kommune”, som samler en række forskellige nøgletal fra kommunerne, viser, at Ishøj Kommune har en samlet gæld på 17.678 kroner per indbygger, til sammenligning har nabokommunen Greve en gæld på 10.436 kroner per indbygger, Høje Taastrups gæld er 7.086 kroner per indbygger, mens Vallensbæks gæld er på 21.531 kroner per indbygger.

Arkivfoto