Har ændret strategien: Flere lokale ønsker at gå på Sydkystens Gymnasium

Uddannelse. Der er sket en lille stigning i antallet af elever, der ønsker at starte på Sydkystens Gymnasium, og rektor glæder sig især over, at det hovedsageligt er lokale, der vælger gymnasiet til.

Har ændret strategien: Flere lokale ønsker at gå på Sydkystens Gymnasium
Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Ishøj: Det har ikke haft betydning for antallet af elever, der har ansøgt NEXT Sydkystens Gymnasium som førsteprioritet, at gymnasiet ikke måtte optage elever sidste år på grund af gymnasiereformen, der som bekendt endte med at blive skrottet af den nye SVM-regering.

For i år har 73 elever søgt ind på Sydkystens Gymnasium som første prioritet, i 2021 var tallet 66.

– Vi kan se, at det nogenlunde er som tallene fra 2021, og det er vi glade for, da det ikke ser ud til, at nulåret har haft en negativ betydning, siger rektor Camilla Kofod.

Hun fortæller i samme ombæring, at gymnasiet har brugt tid og ressourcer på at gøre opmærksom på sig selv i lokalområdet, fordi man i højere grad ønsker, at NEXT skal være en uddannelsesinstitution for de lokale.

– Vi har arbejdet hårdt for at være til stede på de lokale folkeskoler for at gøre opmærksomme på os selv, og vi kan se, at mange lokale har søgt om optagelse på gymnasiet, siger Camilla Kofod.

Omkring 70 procent af de kommende elever er enten fra Ishøj eller Brøndby Strand, og i 2021 var andelen tættere på 20 procent.

– Vi har en strategi om, at vi gerne vil være de lokales uddannelsessted, så vi er meget tilfredse med, at vores arbejde fungerer, siger Camilla Kofod.

– Det giver selvfølgelig også noget, at borgmester Merete Amdisen holdt en brandtale på uddannelsesmessen og opfordrede de unge til at søge lokalt.

Rektor Camilla Kofod og vicerektor Maybritt Christensen har arbejdet hårdt for at gøre lokale unge opmærksom på Sydkystens Gymnasium. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Bygge videre

At så mange elever kommer fra lokalområdet og fra de samme skoler, giver et andet fundament at bygge videre på, når skoleåret starter til august.

– Når de starter, har de allerede et fællesskab, som vi kan bygge videre på, og det giver grobund for god læring, at mange kender hinadnen i forvejen, siger Camilla Kofod.

På NEXT er det udover en gymnasial uddannelse også muligt at tage en erhvervsuddannelse indenfor eksempelvis handel eller håndværk og en erhvervsuddannelse kombineret med en gymnasial uddannelse – en såkaldt eux, der både giver mulighed for at træde direkte ind på arbejdsmarkedet eller læse videre.

Her er der endnu ikke tal for, hvor mange der har ansøgt om optagelse, men Camilla Kofod håber, at der også her vil være en overvægt at lokale unge.

– Det er kongstanken med vores campus, at vi kan skabe et uddannelsesmiljø på tværs af studieretninger, så de studerende på erhvervsuddannelserne kan få glæde af det fællesskab, der er på et gymnasium og som ikke altid lykkes på eud, siger hun.