Hård kritik af borgmester: For lidt, for langsomt og dårlig kommunikation

Hård kritik af borgmester: For lidt, for langsomt og dårlig kommunikation
Byrådets pladser bliver stort set ikke ændret, når der i november er valg. Dog vil der med sikkerhed være tre nye ansigter efter stemmerne er gjort op. Foto: Vincent Byakika
Byrådets pladser bliver stort set ikke ændret, når der i november er valg. Dog vil der med sikkerhed være tre nye ansigter efter stemmerne er gjort op. Foto: Vincent Byakika

Søren Schaadt LArsen

Borgmesteren har ikke taget corona-situationen alvorligt nok, kommunikationen har ikke fungeret og det hele går for langsomt. Kritikken af borgmester Ole Bjørstorp fra Ishøjlisten er krads, og den kommer fra alle hjørner i byrådssalen.

– Min kritik går på, at man for sent har inddraget foreninger og boligorganisationer omkring smittetryk og testmuligheder, forklarer Merete Amdisen (S).

– En anden del af udfordringen har handlet om borgmesterens egen kommunikation, som har strittet i alle retninger, siger Merete Amdisen. Hun peger på, at borgmesteren har langet ud efter boligforeninger og etniske minoriteters ramadanfejring – samtidig har han ikke forsøgt at inddrage dem i løsningerne.

– Indsatsen for at invitere det frivillige Ishøj med i kampen mod corona har virket fodslæbende og uengageret. Nogle af bestyrelserne i boligområderne føler, at de er blevet hængt ud. Det til trods for at Ishøjs stærke fællesskaber længe har givet udtryk for, at de gerne både kan og vil bidrage. Men det er godt, de inviteres med nu, selvom det er sent i processen. Vi har brug for alle i kampen for at slå smitten tilbage, siger Merete Amdisen.

Flere byrådspolitikere peger på, at flere organisationer, blandt andre boligselskaberne, tidligt i forløbet tilbød deres hjælp:

– Vildtbanegård var meget tidligt på bane, der blev holdt et møde i efteråret, hvor de blev lovet at høre nærmere, men de hørte aldrig mere. Det er derfor, jeg synes, det klinger lidt hult, når borgmesteren siger, at man gør en masse, lyder det fra Ole Wedel-Brandt (Enhedslisten).

Borgmesteren sidder for bordenden af kommunens krisestab, og har derfor ansvaret for krisehåndteringen af coronaepidemien i Ishøj, men et år er gået og Ishøj Kommune er fortsat blandt landets hårdest ramte kommuner.

Har ikke fulgt op

Borgmesteren har for nyligt til Sydkysten udtalt, at man nu ved i hvilke boligområder smittespredningen sker – og at det er her, man skal lægge en ekstra indsats. De oplysninger har man haft siden efteråret, men man er først begyndt at mødes regelmæssigt med boligforeningerne i uge 10. Og den kendsgerning får Dansk Folkepartis Poul Rikardt Jørgensen til at lange kraftigt ud efter borgmesteren:

– Initiativet skulle komme fra ham, og det skulle være kommet for et halvt år siden. Det har ikke været nyt, at der i visse boligområder har er været smittespredning i hastigt tempo. Borgmesteren skulle jo have nedsat nogle råd for at imødekomme det og have fat i nogle af boligorganisationerne. Det var alt sammen overladt til borgmesterens initiativ. Det er det, kritikken går på, han har ikke fulgt ordentligt op, siger Poul Rikardt Jørgensen.

Efter kritik fra nabokommunerne af Ishøjs coronaindsats, offentliggjorde borgmesteren i midten af februar flere tiltag, som skulle få bugt med smitten. Initiativerne har i høj grad handlet om at kommunikere til borgerne, at de skal testes. Men selv om mange har lyttet, er der noget vej igen. Siden coronaepidemien begyndte sidste år, har man i Ishøj foretaget 19.555 coronatests. Tallet viser ikke, hvor mange Ishøj-borgere, der er testet andre steder, men det afslører, at man næppe har testet samtlige 21.675 Ishøj-borgere.

Blandt byrådsmedlemmerne er der en udbredt opfattelse af, at det netop er kommunikationen med borgerne, den er gal med. For man når ikke alle, via de nævnte kanaler:

– Vi er nødt til at finde ud af, hvad vi kan gøre. Hvordan får vi budskabet ud, lyder det fra Kalbye Yüksel (SF).

– Det nytter ikke noget, at vi skriver en masse, som borgerne ikke læser. Det er borgerne, vi skal have fat i, vi skal sikre os, at vi når ud til vores borgere, forklarer hun.

– Vi skal finde nye veje, siger hun.

Ønsker bredere samarbejde

Pia Skourup fra Venstre ønsker ikke at pege fingre ad borgmesteren eller andre, men hun er på linje med de øvrige om, at indsatsen indtil videre ikke har været god nok – og hun peger som de andre på kommunikationen.

– Hvorfor er det fejlet, det er netop, fordi man har lukket sig lidt om sig selv og administrationen. Man kunne godt have haft mere dialog med boligselskaberne og borgerne, forklarer hun og peger som flere af de andre på, at partierne udenfor den gamle flertalsgruppe ikke har været inddraget i coronabekæmpelsen. Pia Skourup peger på, at man med fordel kunne inddrage flere ideer og mere viden i det arbejde, man foretager sig i kommunen:

– Det havde givet rigtigt god mening, hvis man havde mere kommunikation på tværs af kommuner og med boligselskaber. Man skal have en gruppe, hvor man kan vidensdele. Det er svært at lave nytænkning, hvis man bare sidder med sig selv, siger Pia Skourup.

Samtlige initiativer, som Ishøj Kommune har gennemført siden marts 2020, som skulle inddæmme coronasmitten, er beskrevet i et ni sider langt dokument, som blev offentliggjort i forbindelse med seneste byrådsmøde. Her fremgår det, som noget af det første, at kommunen, som en del af coronabekæmpelsen, har skrevet 80 nyheder til Ishoj.dk, produceret 67 indslag til TV Ishøj, skrevet 42 pressemeddelelser og lagt 170 opslag på kommunens Facebookside.

– Vi har fået en lang liste af Facebook-opslag og nyheder og så videre. Det har ikke haft nogen effekt. Der burde man jo have overvejet andre midler, siger Merete Amdisen.

I uge 8 sendte man, ifølge opgørelsen over initiativer, en opfordring ud til samtlige voksne borgere via e-Boks, men flere medlemmer af byrådet kunne berette, at de ikke havde fået brevet. Det, og så de andre problemer, fik Olde Wedel-Brandt til at konstatere:

– Hvis krisehåndteringen ligger hos Ledelse og Strategi, så må pilen pege hen mod dem, forklarede han og påpegede, at Ole Bjørstorp sidder for bordenden i det udvalg.