Stiller op til Folketinget: Vil bringe Christiansborg tættere på borgerne

Til næste folketingsvalg stiller Charlotte Munch atter op for Venstre i Hvidovre. Hun vil forsøge at være bindeled mellem de beslutninger, der bliver truffet i kommunen og i Folketinget

Foto: Bjarke MacCarthy / Hvidovre Kommune