Politikerne beder borgerne om hjælp til at realisere drømmen om kommunens kommende kultur- og fritidsliv

De lokale politikere i Hvidovre ønsker, at borgerne kommer med forslag til den kommende kultur- og fritidspolitik i Hvidovre. Samtidig er der et borgmermøde på vej

Kenneth Bak (K) er formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Hvidovre Kommune.

Foto: Robert Hendel

Hvidovre Kommune skal have en ny kultur- og fritidspolitik, og derfor håber politikerne, at borgere, foreninger, institutioner og virksomheder vil få indflydelse på den kommende politik.

Frem til den 30. april er det derfor muligt at komme med forslag til den kommende kultur- og fritidspolitik via hjemmesiden Deltag Hvidovre.

– I Kultur- og Fritidsudvalget har vi vedtaget en række temaer, som skal indgå i kultur- og fritidspolitikken, men vi vil stadig gerne have borgernes input. Det kan jo være, at borgere og foreninger kan uddybe og supplere vores tanker, eller at de har nogle nye idéer eller perspektiver, som vi som politikere ikke har fået øje på, siger Kenneth Bak (K), der er formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Hvidovre Kommune.

I løbet af de kommende måneder vil der også blive inviteret til et borgermøde, hvor borgere og andre interessenter i Hvidovre kan møde op og give et bidrag til processen med at skabe den nye politik for kultur- og fritidsområdet.

På forhånd har Kultur- og Fritidsudvalget besluttet at arbejde med nogle temaer i den nye kultur- og fritidspolitik. Temaerne strækker sig fra inklusion af særlige målgrupper via samarbejder på tværs, frivillighed til faciliteter og understøttelse og udvikling.

– Vi har til en start skrevet en masse stikord og spørgsmål til hvert tema, og så håber vi på, at borgerne vil være med til at fylde ud, siger Kenneth Bak.

Du finder Deltag Hvidovre på https://deltag.hvidovre.dk.