Okker blev skyllet ud i å ved en fejl

HOFOR og Hvidovre Kommune er blevet klogere på, hvorfor der tilbage i februar måned flød orange og grumset vand ud i Harrestrup Å.

Den orangefarvede okker er ikke giftig, men den kan alligevel ødelægge leveforhold for dyr og planter. Billedet er fra udslippet den 16. februar.

Foto: Steen Jensen

En snarrådig borger var hurtig til at kontakte Hvidovre Kommune, da vedkommende torsdag den 16. februar opdagede, at der løb en betydelig mængde orange væske ud i Harrestrup Å.

Sammen med Hovedstadens Beredskab og HOFOR fik Hvidovre Kommune standset udløbet af væsken til åen og ledt det forurenede vand ud i spildevandskloakken.

Tilbage i februar måned havde HOFOR og Hvidovre Kommune en mistanke om, at der var tale om okker, der er et jernholdigt stof, der forekommer naturligt i grundvandet ligesom kalk og jern. HOFOR har siden undersøgt sagen i samarbejde med Hvidovre Kommune, som er myndighed på området, og konklusion er, at der var tale om et udslip af okker, og at det kom fra Hvidovre vandværk.

– I forbindelse med, at vi rutinemæssigt har renset nogle rør på Hvidovre Vandværk, er der ved en fejl blevet skyllet okker ud i Harrestrup Å. Fejlen blev hurtigt opdaget og stoppet, og vi er i gang med at rette fejlen, så det ikke gentager sig, oplyser HOFOR.

Kan være skadeligt

Den orangefarvede okker er ikke giftig, men den kan alligevel ødelægge leveforhold for dyr og planter. Okker kan i høj koncentration sætte sig på fiskenes gæller og være skadeligt for vandløbets insekter, og det er derfor ikke ønsket i åen. Siden udslippet har ferskvandsbiologer været ude at tilse åen og har ikke kunnet finde synlige spor på, at der er fisk og insekter har taget skade.