Ny rapport: Solceller kan dæmpe støj fra motorvejen

Det er muligt at få en markant reduktion af trafikstøjen og dække store dele af omkostningerne ved at overdække Amagermotorvejen i Hvidovre med solceller. Det viser nye beregninger

Trafikstøj fra motorvejene er et stort problem for borgerne i Hvidovre Kommune.

Trafikstøj fra motorvejene er et stort problem for borgerne i Hvidovre Kommune.

Foto: Robert Hendel

De foreløbige resultater af et skitseprojekt om en mulig overdækning af en syv kilometer lang strækning på Amagermotorvejen fra den vestlige del af Amager over Kalvebod-broerne frem til til motorvejskrydset i Avedøre viser, at det er muligt at få dæmpet støjen markant ved at overdække motorvejen med solceller. Samtidig vil overdækningen med solceller kunne dække store dele af omkostningerne.

Beregningerne, som er udført af KI Rådgivende Ingeniører, Lützen Arkitekter og Atkins Danmark for Hvidovre Kommune, viser, at den foreslåede overdækning af Amagermotorvejen på cirka syv kilometer kan reducere antallet af støjplagede boliger med cirka 4.500 boliger.

I projektet lyder vurderingen desuden, at en overdækning med solceller kan generere 72 megawatt grøn energi om året. Det svarer til 50.000 borgeres årlige elforbrug og er altså nok til at dække næsten alle indbyggere i Hvidovre og dermed bidrage til at betale for overdækningen.

– Det her er helt klart et skridt i den rigtige retning, for undersøgelsen viser, at der er stort potentiale i at overdække motorvejen. Ikke bare kan vi afskærme en lang række mennesker fra sundhedsskadelig støj, vi kan også producere en hel masse grøn energi imens, siger Kristina Young (H), der er formand for Klima-, Teknik- og Miljøudvalget og kommunens nye støjudvalg.

Undersøgelsen viser, at de samlede estimerede anlægsomkostninger for en overdækning med solceller lyder på 2,25 milliarder kroner, hvis hele strækningen bliver overdækket. Dertil kommer indtjeningsmulighederne ved etableringen af solenergianlæg.

– Det er en massiv investering med et stort indtjeningspotentiale, og vi vil nu se nærmere på, hvordan et så stort projekt kan finansieres. I den sammenhæng skal vi også have Folketinget på banen, så staten kan gå aktivt ind i projektet, siger Anders Wolf Andresen (SF), der er borgmester i Hvidovre Kommune.

I den brede politiske Aftale om Infrastrukturplan 2035 er der afsat en pulje på tre milliarder kroner til bekæmpelse af trafikstøj, som primært skal gå til støjskærme i særligt støjbelastede områder langs statsvejene. Her vil Hvidovre være et oplagt sted at bruge nogle af pengene, mener borgmesteren.

– Vi er desværre en af de kommuner, hvor flest borgere er plaget af trafikstøj. Vejdirektoratet har desuden allerede en udvidelse af Amagermotorvejen på tegnebrættet, hvor der er indtænkt støjskærme, så her ville det give rigtig god mening at erstatte støjskærmene med en overdækning af motorvejen, lyder det fra Anders Wolf Andresen.

Når den endelige rapport er færdig, skal politikerne i Hvidovre Kommune tage stilling til, hvorvidt der skal arbejdes videre på at få realiseret en overdækning af Amagermotorvejen. Derudover arbejder Hvidovre Kommune også med projektet Solporten, der handler om at få overdækket Holbækmotorvejen.