Luft kan reducere udledning af drivhusgas fra losseplads

I de kommende tre år skal et forsøg med luft vise, om udledningen af drivhusgas fra lossepladsen kan blive reduceret

Tina Cartey Hansen (K) trykker på knappen, som starter anlægget, der skal tilføre luft til affald på deponiet i et forsøg på reducere metanudledningen og samtidig accelerere nedbrydningen af problematiske stoffer.

Foto: ARC - Amager Ressourcecenter

AV Miljø på Avedøre Holme i Hvidovre har taget hul på et storstilet forsøg, der skal nedbringe udledningen af metangas fra deponiet, der i gamle dage hed lossepladsen.

Samtidig kan det afkorte efterbehandlingstiden, som er den tid, der går fra lossepladsen er fyldt op, til at den er renset for miljøfremmede stoffer.

Forsøget går i al sin enkelthed ud på at tilføre luft til affald på deponiet, og det medfører mindre udledning af metan, mens det samtidig accelererer nedbrydningen af problematiske stoffer.

– I dag står deponiaffald for omkring 11 procent af verdens metan-emissioner, og da metan er en godt 25 gange mere potent drivhusgas end CO2, er der store klimaperspektiver i projektet, siger Tina Cartey Hansen (K), der er medlem af Hvidovres kommunalbestyrelse og sidder i bestyrelsen hos i ARC, som er medejer af AV Miljø.

Projektet skal køre i de kommende tre år og bliver udført i et samarbejde mellem AV Miljø, DTU, Niras og Danish Waste Solutions ApS.

De første resultater forventes ifølge ARC at være klar om et års tid.