Kommunal chef begik samme enkeltstående fejl to gange

Borgeren, der plantede de omdiskuterede egetræer på Ege Allé fik ved en fejl udleveret et dokument af kommunens chef for Vej og Park, selvom borgeren få dage forinden havde fået afslag på det samme dokument af kommunens jurist. Dog undlod chefen for Vej og Park at oplyse om dette til juristen i kommunen

Hvidovre Kommune har oplyst, at chefen for Vej og Park i maj har udleveret et dokument til en borger ved en fejl i forbindelse med sagen om Ege Allé. Chefen for Vej og Park har imidlertid undladt at fortælle, at han også i november 2020 har udleveret det samme dokument til den samme modtager.

Foto: Robert Hendel

Der er tale om en beklagelig, enkeltstående og menneskelig fejl, da chefen for Vej og Park i Hvidovre i 2020 udleverer et dokument til en ældre herre, der bor i kommunen. Sådan har Hvidovre Kommune tidligere oplyst om udleveringen af et brev, som den daværende borgmester Helle Adelborg (S) sender til en af mandens naboer den 11. marts 2020.

Ifølge en korrespondance mellem chefen for Vej og Park og kommunens jurist bliver dokumentet allerede udleveret på et ikke nærmere defineret tidspunkt i maj 2020, da den ældre herre møder personligt op på Materielgården. Det er også det, kommunen hidtil har oplyst til offentligheden.

Der findes imidlertid ingen dokumentation på, at brevet er blevet udleveret på det pågældende tidspunkt til den ældre herre, der med stor interesse har fulgt med i sagen om de fældede egetræer.

Han har nemlig selv taget initiativ til at plante træerne godt 20 år forinden – uden kommunens tilladelse, og med tiden har træerne vokset sig store, hvilket efterfølgende har resulteret i store gener for flere af vejens øvrige beboere.

Generne får i 2019 en af naboerne til at klage til kommunen, hvor han opfordrer til at få egetræerne fældet. Henvendelsen er underskrevet af 10 beboere på vejen, men kommunen har imidlertid ingen planer om at efterkomme beboernes ønske. I brevet fra Helle Adelborg fremgår det, at kommunen ikke vil fælde træerne, men da træerne i borgmesterens brev bliver omtalt som beboernes, tror fire beboere på vejen, at de er i deres gode ret til at fælde dem den 18. april 2020.

Misforståelsen bliver dog dyr for de fire borgere, der ender med en plettet straffeattest og et kæmpe erstatningskrav fra kommunen.

Får afslag

Først i oktober 2020 får de øvrige medlemmer af kommunalbestyrelsen nys om striden mellem de fire borgere og kommunen, da borgerne endnu engang forsøger at råbe det politiske system op. Det får blandt andet den daværende formand for Teknik- og Miljøudvalget til at beklage sig over, at han ikke er blevet informeret om sagen, da kommunalbestyrelsen holder møde 27. oktober 2020.

Morgenen inden dette kommunalbestyrelsesmøde har den ældre herre, som angiveligt allerede i maj 2020 har fået udleveret borgmesterens brev ved en fejl, søgt aktindsigt i sagen. Den anmodning får han svar på den 25. november 2020, hvor Hvidovre Kommune giver afslag på aktindsigt, idet straffesagen mod hans fire naboer endnu ikke er afsluttet.

To dage efter afslaget på aktindsigt får han alligevel tilsendt borgmesterbrevet via email fra chefen for Vej og Park i Hvidovre Kommune. Det viser en aktindsigt, som sn.dk har fået i korrespondancen mellem kommunen og den ældre herre.

Aktindsigten viser også, at chefen for Vej og Park i januar 2021 ikke oplyser om, at han har sendt det samme brev til den samme modtager to måneder forinden, nemlig den 27. november 2020. Det sker i forbindelse med, at kommunens jurist spørger, om Center for Trafik og Ejendomme har sendt det omtalte brev til den ældre herre, da Center for Politik og Ledelse ikke selv har udleveret brevet til den pågældende borger.

23 minutter senere svarer chefen for Vej og Park i Hvidovre Kommune, at han har udleveret brevet til naboen til de fire nu dømte borgere, da naboen møder op på Materielgården på et ikke nærmere defineret tidspunkt i maj 2020. Det fremgår imidlertid ikke af svaret den 25. januar 2021, at chefen for Vej og Park også har sendt brevet til den pågældende borger i en mail den til 27. november 2020.

Dokumentation mangler

I februar 2023 kan Hvidovre Kommune ikke oplyse, hvordan det hænger sammen, at borgmesterens brev er blevet udleveret på et ikke nærmere defineret tidspunkt i maj 2020 uden konkret og relevant vurdering, hvorefter brevet af samme person bliver videresendt den 27. november 2020 til den samme modtager – igen uden konkret og relevant vurdering.

Siden dengang er sn.dk blevet bekendt med oplysningen om, at chefen for Vej og Park har undladt at oplyse om, at han den 27. november 2020 sender borgmester-brevet via email til den ældre herre, som ifølge chefen for Vej og Park allerede havde fået udleveret det samme dokument et halvt års tid forinden.

Ifølge den nuværende kommunaldirektør Jakob Thune har chefen for Vej og Park oplyst, at han dengang er af den opfattelse, at juristen i januar 2021 er bekendt med, at brevet også er udleveret den 27. november 2020. Det er derfor også opfattelsen, at det ikke er det, der konkret bliver spurgt til, oplyser kommunaldirektøren i Hvidovre i et svar til sn.dk.

I mailen fra kommunens jurist den 25. januar 2021 bliver der imidlertid spurgt, om Center for Trafik og Ejendomme, som Vej og Park hører under, har udleveret brevet til den pågældende borger. I samme mail skriver kommunens jurist, at Center for Politik og Ledelse, som normalt behandler den slags anmodninger, ikke har givet borgeren aktindsigt i brevet.

Den 25. januar 2021 spørger kommunens jurist, om Center for Trafik og Ejendomme har udleveret det dokument, som Center for Politik ikke selv har udleveret til borgeren.

Hvidovre Kommune har heller ikke noteret noget ned om, at manden, der plantede egetræerne på Ege Allé, har anmodet om aktindsigt, da han i maj 2020 fejlagtigt skal have fået udleveret brevet fra borgmesteren af chefen for Vej og Park.

Derfor eksisterer der heller ikke en relevant anmodning om aktindsigt i Hvidovre Kommune, som sn.dk kan få en kopi af. Til gengæld er der dokumentation for, at der bliver indgivet en anmodning om aktindsigt den 27. oktober 2020, som bliver afvist den 25. november 2020. To dage, før brevet endnu engang bliver udleveret til borgeren – ved en ifølge kommunen beklagelig, menneskelig og ikke mindst enkeltstående fejl.