Har barberet 121 dage af ventetiden på to år

Det går den rigtige vej, men Hvidovre Kommune er stadig ikke helt i mål, når det handler om, hvor lang tid borgere og virksomheder skal vente på en byggetilladelse.

For andet år i træk falder sagsbehandlingstiden på en byggeansøgning i Hvidovre.

Kommunernes Landsforening og Regeringen indgik i 2015 en aftale, der betød, at borgere inden 40 dage skal have modtaget en godkendelse eller et afslag på en mindre kompliceret byggesag.

For to år siden var Hvidovre Kommune, med en gennemsnitlig behandlingstid på 167 dage, milevidt fra servicemålet om de 40 dage, men siden er der blevet barberet en ordentlig luns af ventetiden og i 2022 kom den gennemsnitlige behandlingstid ned på 46 dage.

– Det er aldrig godt nok, når vi ikke er nået helt i mål, men vi er kommet meget langt og jeg er sikker på, at det gode arbejde, med at få nedbragt behandlingstiden, vil fortsætte. Jeg tør ikke sige om vi når målet i år, men det er en sag, som vi alle sammen brænder for og motivationen blandt medarbejderne er stor, fortæller Charlotte Munch (Æ), der er formand for By- og Planudvalget i Hvidovre Kommune. Hun fortsætter:

– Når man som borger skal anlægge en terrasse eller bygge et hus, vi man selvfølgelig gerne hurtigt i gang. Det forstår vi til fulde og derfor er det også vigtigt at vi fortsætter det gode arbejde, siger Charlotte Munch til Vestegnen Hvidovre.

Nye lokalplaner spiller stor rolle

I en pressemeddelelse oplyser Hvidovre Kommune, at der sidste år blev behandlet 171 sager om byggetilladelse til enfamiliehus og at den gennemsnitlige behandlingstid på 46 dage er en forbedring på 13 procent i forhold til i 2021, hvor tallene i forvejen var 55 procent bedre end i 2020.

En del af årsagen til at sagsbehandlingstiden for enfamiliehuse fortsat forbedres er, at Hvidovre Kommune har fokus på at erstatte flere ældre byplanvedtægter med nye lokalplaner, en modernisering, som betyder, at behovet for dispensationer bliver mindre og sagsbehandlingstiden derfor bliver kortere. En stor del af sagerne bliver typisk afsluttet på kortere tid end den gennemsnitlige sagsbehandlingstid. Det betyder, at mange af ansøgningerne kan behandles som ’hurtigsager’.

– De nye lokalplaner, som vi får i de her år i stedet for byplanvedtægterne betyder, at borgere, der skal bygge hus i et af de områder, der har en ny lokalplan – og som sender os alt det materiale, vi skal bruge og i øvrigt har et projekt, der lever op til lokalplanen, de vil kunne få en byggetilladelse på under en uge – og det er selvfølgelig med til at vores gennemsnitlige sagsbehandlinger falder, udtaler Charlotte Munch. I den anden ende af skalaen er der sager, der tager lang tid, typisk på grund af behov for dispensationer, og de sager trækker gennemsnitstiden op.