Debat: Stop skønmaleri af Holmene

Af Tina Cartey Hansen (K), Medlem af Kommunalbestyrelsen i Hvidovre

Tina Cartey Hansen (K) er medlem af Kommunalbestyrelsen i Hvidovre.

Foto: Hvidovre Kommune

Argumenter for og imod visionen om Holmene fyger frem og tilbage. Instrumenteret af en tidligere overborgmester, der nu arbejder som betalt konsulent, og bakket kraftigt op af Hvidovres tidligere og nuværende borgmester.

Det er fair nok, at de ønsker ni kunstige øer ud for Hvidovre. Det er bare ikke dét, jeg ønsker for vores by og Køge Bugt. Derfor bliver jeg vred, når vi modstandere af visionen igen og igen beskyldes for at være drevet af synsninger og følelser. Den følelse der driver mig, er frustration over, at nogen vil lave Hvidovre om til en støjende byggeplads, give plads til endnu mere industri og ødelægge havmiljøet i Køge Bugt!

Mange på Christiansborg og i Dansk Industri jubler ved tanken om plads til mere industri i hovedstadsområdet. Det løser jo den mangel på areal til arbejdspladser som København har skabt ved at skubbe erhverv og industri ud af byen for at bygge boliger. Det er jo nemmere at opnå ambitiøse klimamål, hvis man kun har boliger i sin by. Så kan Hvidovres klimaregnskab i årtier godt være belastet af byggeri af ni kunstige øer. Det kan København jo være ligeglad med. Dermed kommer vi til den pointe, som alle der lovpriser øerne, glemmer i deres fortælling. Hvad får borgerne i Hvidovre ud af Holmene? Altså udover øget trafik, støj, mere industri og en voldsom belastning af miljø og klima? Mit bud er ingenting!

Med Avedøre Holme samt områder i byen med små og mindre virksomheder, er der allerede meget erhverv i Hvidovre. Disse virksomheder skal vi værne om og sikre gode betingelser, så de har lyst til at blive her i byen, og vi endda kan tiltrække flere virksomheder. Derfor bakker vi konservative også aktivt op om et erhvervsnetværk for alle virksomheder i byen samt muligheden for etablering af en decideret håndværkerby. Tiltag, der gavner det lokale erhvervsliv her og nu, og ikke en fluffy drøm om at udvide Hvidovres areal og gøre plads til endnu mere tung industri.

Lad os derfor stoppe med at poste flere af borgernes penge i visionen om Holmene. Syv kommuner langs Køge Bugt, Region Sjælland og KKR Sjælland er imod Holmene. Lad os forene kræfterne og i samarbejde med Dansk Naturfredningsforening og vores nabokommuner gøre Køge Bugt til en marin nationalpark. Så vi beskytter vores kyst, strande og havmiljø.

For de min. 13 millioner kroner der allerede er brugt på Holmene, kunne vi for længst have undersøgt, hvordan vi kan optimere de eksisterende rensningsanlæg, eller have påbegyndt at føre rør længere ud. Argumenter der bla. bruges som forklaring på behovet for et nyt rensningsanlæg. Vi kunne også været kommet længere med reel kystsikring af Hvidovre. Det behøver vi ikke ni kunstige øer og et nyt gigantisk rensningsanlæg til.

Ni øer klinger for nogen måske eksotisk, men jeg tror de færreste borgere i Hvidovre og i vores nabokommuner jubler, når sandheden om årtier med en byggeplads i vores baghave går op for dem. Valget bliver tydeligt. Ønsker man et sort projekt som Holmene, eller beskyttelse af vores miljø og klima? Jeg vælger grønt over gråt.

Jeg er valgt til kommunalbestyrelsen for at varetage borgerne i Hvidovres interesser, ikke for at please København eller Christiansborg. Det viser mine konservative fæller i Hvidovres kommunalbestyrelse og jeg tydeligt ved at gå imod en vision, som konservative på Borgen er positivt stemt overfor. Her bliver forskellen på lokale og nationale interesser nemlig tydelige, og jeg vælger Hvidovres interesser!