Debat: Patienter er glade for Region Hovedstadens hospitaler

Af Nicolai Kampmann (S), regionsrådsmedlem i Region Hovedstaden

Nicolai Kampmann (S) er medlem af regionsrådet i Region Hovedstaden.

Foto: Robert Hendel

Der går sjældent e dag, hvor man ikke bliver mødt med krisehistorier om vores sundhedsvæsen.

Jeg anerkender, at der er udfordringer i forhold til behov for mere personale og udskudte operationer. Senest den ulykkelige sag fra Aarhus Universitetshospital, hvor patienter med tarmkræft ikke er blevet tilbudt operation inden for den tidsmæssige behandlingsgaranti.

Det skal der tages hånd om. I Region Hovedstaden gør vi meget for at imødekomme de forventninger, der er til behandlinger.

Tillad mig at komme med en anden fortælling, der ikke rigtig har fanget an blandt de dårlige nyheder: Patienterne på Region Hovedstadens hospitaler er ganske tilfredse.

Trods ventelister og forsinkede sygehusbyggerier, så går det ikke så ringe som nogen måske tror.

Den landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser (LUP) blev offentliggjort for kort tid siden (medio marts). Det er en meget omfattende undersøgelse af danskernes tilfredshed med hospitalerne med over 400.000 respondenter, heraf 119.000 fra Region Hovedstaden.

De nye tal viser, at vi bredt set er tilfredse med behandlingen på vores hospitaler. Et fortjent og bemærkelsesværdigt skulderklap til det dygtige sundhedspersonale vi har. Og som det er så pokkers vigtigt, at vi fortsætter med at have.

Høj tilfredshed over hele landet

Jeg kommer her ind på resultaterne fra Region Hovedstaden. Der er variationer i svarene fra region til region, og der er også forskelle i graderne for tilfredshed inden for de tre måleområder somatik, akut og fødeområdet.

87 procent af Region Hovedstadens patienter indenfor somatikken (kroppen) er i høj eller meget høj grad tilfredse med regionens hospitaler. Det høje tal for tilfredshed matcher det samlede niveau for hele landet.

Vores ambition er, at mindst 85 procent af Region Hovedstadens borgere skal være tilfredse i høj eller meget høj grad i deres møde med sundhedsvæsenet. Samlet set er målet om øget patienttilfredshed nået for de somatiske patienter. Vi er decimaler fra at nå målet for de fødende kvinder, men der er stadig variationer på hospitalsniveau.

Tilfredsheden blandt de voksne psykiatriske patienter er lavere – den er på 74 procent. Det er et procentpoint over landsresultatet. For børn og unge ligger Region Hovedstaden på 65 procent, 3 procentpoint under landsgennemsnittet.

Her er der bestemt plads til forbedring, selvom 78 procent af de pårørende til børn og unge patienter i høj eller meget høj grad samlet set tilfredse.

Vi skal lære af dem, der gør det godt

Tallene fra tilfredshedsundersøgelsen er meget vigtige. Det er her, patienterne giver karakterer til vores hospitalsvæsen. Da vi i Socialdemokratiet gik til valg i Region Hovedstaden, var det blandt andet på øget patienttilfredshed. Vi har sat netop det som et af regionens 3 mål, som vi løbende følger. Det er kun Region Hovedstaden, der arbejder aktivt med et politisk sat mål.

Nu er Region Hovedstaden begyndte at rapportere på månedsbasis. Det gør, at vi løbende finder afdelinger med gode resultater, som vi kan lære af.

En af de afdelinger, der aktivt har brugt de månedlige tilbagemeldinger fra patienterne, er Hjertemedicinsk afdeling på Herlev og Gentofte Hospital. Afdelingen har oprettet et brugerpanel med patienter og pårørende, som skal sikre, at behandling og pleje fortsat udvikles. Brugerpanelets input bruges også til at optimere organiseringen, drift og patientforløb.

Den 22. marts var hjertemedicinsk én af mange afdelinger, der på et læringsseminar fortalte til andre afdelinger om, hvad de kan lære af de gode erfaringer med at inddrage de løbende erfaringer fra tilfredshedsundersøgelsen.

På lærings seminaret blev årets patienttilfredsheds pris uddelt af regionsrådsformand Lars Gaardhøj. Vinderne blev: Fødeafdelingen, Nordsjællands hospital og Akutmodtagelsen Bispebjerg og Frederiksberg hospital

Stort tillykke til dem og de mange andre nominerede. Der bliver gjort et stort stykke arbejde med på vores hospitaler, i psykiatrien og den sociale virksomhed. Vi er ikke i mål, men vi er godt på vej.