Debat: Lad os nu alle passe på Køge Bugt

Af Anders Wolf Andresen (SF), borgmester i Hvidovre Kommune

Af Anders Wolf Andresen (SF) er borgmester i Hvidovre Kommune.

Foto: Robert Hendel

»Vi står sammen, fordi vi er dybt bekymrede for vores vandmiljø, for dyre- og plantelivet i bugten samt vores badevand.«

Sådan lød det, da syv kommuner sidste år fandt sammen i et erklæret forsøg på at passe på Køge Bugt. Anledningen var dels arbejdet med Lynetteholm, dels Hvidovres vision om at etablere Holmene.

Jeg har flere gange, sågar offentligt, forsøgt at få et samarbejde med de syv kommuner, fordi vi i Hvidovre fuldstændig deler bekymringen for vores havmiljø og naturen. Men de syv borgmestre fra Køge, Greve, Stevns, Ishøj, Vallensbæk, Solrød og Brøndby har indtil videre ikke ønsket at tage dialogen direkte med os i Hvidovre.

Det undrer mig meget, da de netop peger på vores projekt med Holmene som en udfordring for havmiljøet – men uden at ville høre, hvad projektet reelt indebærer! I stedet kommer mine borgmesterkollegaer med ’synsninger’ og udokumenterede påstande og griber ikke chancen for en åben dialog på et faktuelt grundlag.

Hele forudsætningen for Holmene er nemlig, at det skal være et naturplus-projekt, hvor der skal sikres bedre forudsætninger for plante- og dyrelivet, end der er i dag. Derfor har vi i vores arbejde med Holmene fuldt fokus på ikke at skade miljøet – og jeg gik egentlig ud fra, at kommunerne langs Køge Bugt havde det samme.

Derfor undrer jeg mig også meget over, at Køge Kommune nu har søgt om lov til at klappe forurenet slam fra en oprensning af Køge Havn ude i bugten. Er det at passe på Køge Bugt og vores havmiljø? Det mener jeg ikke, og det får i hvert fald Køges omsorg for havmiljøet til at virke lidt forloren.

Da vi for nylig skulle oprense vores egen Hvidovre Havn, tog vi det opgravede materiale på land, får det renset og kørt på et godkendt modtageanlæg. For det er den rigtige måde at gøre det på, hvis man ikke vil klappe slam eller gamble med havmiljøet. Den metode kunne Køge jo skele til i stedet for at klappe deres havneslam i bugten.

Det giver mig i øvrigt anledning til endnu engang at slå fast, at vi ikke vil benytte klapning ved etableringen af Holmene. Vi vil selvfølgelig sikre, at de miljømæssige gener er så skånsomme som overhovedet muligt, så vi kan passe på vores fælles natur.

Jeg håber da også, at en kommune som Stevns har styr på, at sprøjtemidler fra landbruget ikke ender sammen med spildevandet i bugten, ligesom jeg selvfølgelig også forventer, at kommunerne lever op til de højeste miljøstandarder, når de vil udbygge Køge Egnens Renseanlæg.

Jeg tror faktisk ikke, vi er uenige om at ville passe på vores natur og havmiljø. Derfor er jeg også ærgerlig over, at Køge Bugt-kommunerne bruger skatteborgernes penge på kampagner for at stoppe vores projekt i stedet for at gå i dialog med os, så vi sammen kan sikre vandkvaliteten i Køge Bugt. Mange af deres bekymringer har vi nemlig allerede undersøgt, og flere undersøgelser vil komme. For vi sætter selvfølgelig ikke så stort et projekt i gang uden at gøre et grundigt og transparent forarbejde.

Derfor vil jeg igen opfordre alle til selv at læse mere om visionen om Holmene på hjemmesiden holmene.com, hvor vi har lagt alle vores undersøgelser og rapporter frit tilgængelige.

Og min dør er fortsat åben for kommunerne langs Køge Bugt, så vi kan få en reel og saglig dialog om, hvordan vi bedst muligt sikrer en grøn og bæredygtig udvikling – samtidig med vi passer på vores fælles natur og miljø.