Borger med angreb på borgmester: Du mangler at svare på mit spørgsmål

De fældede træer på Ege Allé kom endnu engang under behandling, da kommunalbestyrelsen i Hvidovre var samlet for første gang i byrådssalen i 2023. Under spørgetiden stillede en borger et spørgsmål, som var målrettet borgmester Anders Wolf Andresen (SF). Borgeren var imidlertid ikke tilfreds med svaret fra borgmesteren

Sagen om de fældede træer på Ege Allé blev endnu engang diskuteret, da kommunalbestyrelsen holdt sit første møde i 2023.

Foto: Robert Hendel

Bølgerne gik højt i spørgetiden under årets første kommunalbestyrelsesmøde i Hvidovre, som fandt sted den sidste tirsdag i januar. Her sendte en af de implicerede borgere i sagen om Ege Allé endnu en byge af spørgsmål af sted mod de lokale politikere for at få deres holdning til kommunens ageren i sagen.

Blandt andet ville borgeren vide, om politikerne delte administrationens håndtering af arbejdet med et forlig. De fire borgere, som er i strid med kommunen, blev den 22. november 2022 inviteret til et forligsmøde. Borgeren, som havde sat sig til rette i spørgetiden havde på forhånd spurgt, om de fire borgere kunne få udleveret udkastet til et forlig sammen med en dagsorden.

Borgerne modtog dog kun nogle overordnede linjer i det forlig, som kommunen ville tilbyde dem. På mødet var der heller ikke et færdigt forligsforslag, som indeholdt alle detaljer. Ifølge borgeren var forliget ikke til forhandling, og samtidig kritiserede hun kommunen for ikke at tage referat af mødet, og de fik heller ikke eftersendt et notat med mødets indhold.

Efter borgerens opfattelse var det manglende referat et tegn på, at kommunens administration ikke fandt mødets indhold nødvendigt at dokumentere.

– Det kan jeg faktisk godt forstå, fordi på mødet blev vi indirekte presset til at skrive under på et forlig, vi ikke kendte detaljerne i. Det var ifølge kommunens jurist unødvendigt at belemre os med en masse fjollede paragraffer og tal, forklarede hun, inden hun stillede det første spørgsmål.

Borgeren ville først og fremmest høre, om politikerne bifaldt den oplevelse, som borgerne havde af mødet med kommunen, og kort efter rettede hun skytset mod borgmesteren.

Kaffen blev kold

De fire borgere har haft oplevelsen af, at borgmesteren har givet ukorrekte oplysninger i offentligheden, både på sociale medier og i debatindlæg i de lokale aviser. Her skulle borgmester Anders Wolf Andresen (SF) have fremført, at borgerne ikke tog fat i de øvrige politikere i kommunen, da den daværende borgmester Helle Adelborg (S) modtog et brev fra de fire borgere.

– Den påstand er nem at afvise, for vi skrev faktisk til hele kommunalbestyrelsen, sagde borgeren, da hun sad ved siden af Anders Wolf Andresen i kommunalbestyrelsens spørgetid.

Brevet, som de fire borgere havde sendt til kommunalbestyrelsen, kom på grund af en administrativ fejl aldrig frem til andre end borgmesteren. Ifølge borgerne havde de ellers gjort, som de var blevet rådet til af borgerrådgiveren i Hvidovre Kommune.

– Vi inviterede endda til dialog, men kaffen blev kold, for der kom ingen for at drøfte træerne med os. Heller ikke den nuværende borgmester, lød det fra den ene af de fire borgere, inden hun konfronterede borgmesteren med, at han havde givet borgerne ukorrekte oplysninger om forløbet inden træfældningen.

Anders Wolf Andresen fik kort efter mulighed for at svare, og her gjorde han det klart, at flere af tingene hørte til i fortiden.

– Mange ting kunne være gjort anderledes og bedre, og det tror jeg, at alle skriver sig bag øret til en anden gang. Der er rigtig meget om, hvordan man har dialog med sine borgere om forskellige ting, som vi helt klart godt kan lære af. Så er der også noget, som I kan lære af til en anden gang, hvor I har en udfordring, fortalte borgmesteren og henviste til, at borgerne ikke burde have fældet træerne selv.

Vil have et forlig

Den nuværende borgmester forsøgte at forklare borgeren, at han ikke havde et stort behov for at rulle sagen op igen for at finde ud af, hvem der gjorde og sagde hvad.

– For mig handler det om at få det her forliget nu på en god og ordentlig måde, som alle kan se sig i, og uden det gør for meget skade på for mange, lød det blandt andet.

Borgerne modtog den 5. december 2022 et forligsforslag fra kommunen, som de afslog den 26. januar 2023. Derfor skal kommunens økonomiudvalg ifølge borgmesteren tage stilling til den videre færd i sagen.

– Der håber jeg, at vi som økonomiudvalg kan komme frem til en god beslutning, som indebærer, at vi skal undgå at se hinanden i en retssal. Det bryder vi os ikke om, også hele historikken taget i betragtning, sagde Anders Wolf Andresen og tilføjede, at der var flere ting, som han fandt væsentlige at tage op på den anden side af et forlig.

Han insisterede dog på, at kommunen var nødt til at indgå et forlig, når der forelå en dom fra Retten i Glostrup.

Svarene fra borgmesteren fik borgeren til at afbryde borgmesteren, inden han gav ordet videre til de øvrige politikere i salen.

– Jeg mangler lige svar på det her, sagde hun til stor irritation for borgmesteren.

I spørgetiden er det ikke en mulighed at stille opfølgende spørgsmål, og det gjorde Anders Wolf Andresen den spørgende borger opmærksom på.

– Du har stillet 1000 spørgsmål. Hvis jeg skal svare på det her alt sammen, og alle skal svare, så kommer vi ikke videre med vores møde, lød det, inden de øvrige politikere fik mulighed for at svare på de mange spørgsmål, som borgeren havde smidt på bordet tirsdag aften.

Sagen kort

Fire beboere på Ege Allé i Hvidovre fældede den 18. april 2020 tre egetræer, som stod på kommunen. Træerne blev ifølge Hvidovre Kommune plantet for lidt over 20 år siden, men det var ikke kommunen selv, der plantede dem, og det skete uden kommunens tilladelse.

De fire beboere forsøgte i tiden op til fældningen at råbe kommunen op og gøre opmærksom på, at træerne medførte store gener for de øvrige beboere. Kommunen ønskede dog ikke at gøre noget ved træerne. En misforståelse af en passage i et brev, som blev sendt fra borgmesteren den 11. marts 2020 til en af de fire borgere, førte imidlertid til, at borgerne troede, at træerne tilhørte beboerne på vejen.

Derfor gik de en måneds tid senere i gang med motorsavene for at gøre det af med alle seks træer på vejen. De nåede imidlertid kun at fælde tre træer, før de blev stoppet af en medarbejder fra Vej og Park i Hvidovre Kommune. To dage senere blev de fire beboere meldt til politiet, og den 9. marts 2022 blev de idømt 14 dages betinget fængsel, mens erstatningskravet på 179.735 kroner blev henvist til et civilt søgsmål.

For at undgå endnu en retssag har Hvidovre Kommune tilbudt at indgå et forlig i sagen. Indtil videre er der dog ikke fundet en løsning, da borgerne ikke er enige med kommunen om udformningen af et sådan forlig.