Begrænset adgang: Nordmolen skal renoveres

Hvidovre Kommune har sat gang i arbejdet med at forstærke og istandsætte Nordmolen på Hvidovre Havn. Arbejdet forventes afsluttet til august og vil medføre begrænset adgang til området.

Nordmolen på Hvidovre Havn skal istandsættes og der vil derfor være begrænset adgang til området i en længere periode

Foto: Hvidovre Kommune

En ny spunsvæg skal forstærke Nordmolen i Hvidovre Havn. Arbejdet er så småt begyndt og efter påske går arbejdet for alvor i gang, hvilket medfører at adgangen til den yderste del af molen fra Søspejdernes klubhus og ud til vandet vil være helt afspærret, så der ikke er adgang fra havnesiden. Det oplyser Hvidovre Kommune.

– Det vil dog stadig være muligt at benytte badestigen yderst på molen indtil den del også skal renoveres,” lyder det fra Hvidovre Kommune.

Adgangsvejen til badestigen vil være fra stien i Lodsparken og kommunen forventer, at arbejdet vil strække sig fra april til august. Når arbejdet med at forstærke Nordmolen med en spunsvæg er udført, vil molen blive genoprettet og få ny asfaltbelægning.