Voldsom udadreagerende beboer gav strakspåbud fra Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet var vidne til en voldsomt udadreagerende beboer og gav straks et påbud

En episode på bostedet Søbæk Have i Jyderup har udløst en gul smiley med et påbud fra Arbejdstilsynet, som under et anmeldt tilsyn blev vidne til situationen, hvor en borger var voldsomt udadreagerende. Påbuddets krav om at sætte ind for at forebygge lignende episioder er efterkommet. Foto

<p>Under et anmeldt besøg på bostedet Søbæk Have i Jyderup blev Arbejdstilsynet vidne til en beboers voldsomme og udadreagerende adfærd. Det har udløst et strakspåbud om at sætte ind for at forebygge lignende episoder, og at “arbejdet med borger X planlægges, tilrettelægges og udføres, så risikoen for vold i arbejdet er effektivt forebygget, herunder sikre tilstrækkelig instruktion i udførslen af arbejdet”.</p>