Vil gøre sagsbehandlingstider let tilgængelige

Holbæk: Kommunens sagsbehandlingstider har stor betydning for bygherrer og entreprenører og derfor bør de være let tilgængelige, mener udvalgsformand.

<p>Hver tredje måned får lokalpolitikerne en orientering fra administrationen om, hvor lange sagsbehandlingstider kommunen har på byggesags- og landzoneområdet.</p>