Vi bad om genberegning og sparekravet faldt

Debat

I disse dage arbejder vi benhårdt i kommunalbestyrelsen for at beslutte besparelser – besparelser der skal få et presset budget i balance.

I december 2022 forlød det, at kommunens budget var under pres grundet de høje energipriser, helt konkret for 42 mio. kroner. Det var en situation, ingen partier uanset politisk tilhørsforhold kunne sidde overhørigt.

Som tiden gik, kom der flere budgetoverskridelser til, overskridelser, som ligger internt i kommunens områder, og således steg beløbet på besparelser, der skulle findes dag for dag.

Men samtidig med, at vi gik i gang med at arbejde med besparelserne, skete der noget i samfundet, som ingen talte om – energiprisernes begyndte at falde. I Venstre mener vi, at vi politisk hele tiden har et ansvar for at være på tæerne, og at vi hele tiden skal have fokus på ledelse og styring af kommunen, og vi skal stille spørgsmål, når vi undres. Og i Venstre undrede vi os over, at når energipriserne faldt i samfundet omkring os, hvorfor var kommunens energipriser stadig så høje?

Venstre bad om at få genberegnet energipriserne, og heldigvis for det, for siden vi bad om det, er de blevet genberegnet to gange. Første gang (januar) faldt vores udgifter med 9 mio. kroner og her anden gang 17,3 mio. kroner altså samlet set 26,3 mio. kroner mindre, vi skal finde i besparelser.

Det må da kaldes rettidigt omhu hele tiden at være på tæerne, hele tiden at stille spørgsmål til praksis, og det gør vi i Venstre.

Næste opgave bliver at få styr på den økonomiske styring i kommunen, for grundet overskridelser i de enkelte områder er der et merforbrug på omkring 50 mio. kroner. Det er en svær opgave, men også her vil Venstre gå konstruktivt til opgaven.

Camilla Hove Lund (V)

Gruppeformand og 1. viceborgmester i Holbæk Kommune