Unge i udvalgte områder kan stå uden klub

Besparelser: Fire skoledistrikter i Holbæk Kommune risikerer at stå uden en ungdomsklub. I to områder er klubberne allerede åbne.