Ukrudtsbrænder skyld i mindre brand

Foto: Anders Tilsted