Udflugt med havørn og vandede vittigheder

25 gæster besøgte Kongens Møller i Naturpark Åmosen, hvor man kunne spotte fugle krydret med platte vittigheder om vand.

Udflugt med havørn og vandede vittigheder

Foto: Bjarne Nielsen