To projekter med kæmpe-vindmøller

Otte store vindmøller kan være på vej på to placeringer i den nordlige del af Holbæk Kommune.

Der findes allerede flere vindmøller i området ved Hagesholmvej, men nu søges der om tilladelse til at rejse fem endnu højere vindmøller, der ifølge ansøgningen skal placeres i en del af den fredskov, der anes i disen bag møllerne.

Foto: Jens Wollesen

Det er over 10 år siden, der sidst er rejst større vindmøller i Holbæk Kommune. Nu kan der være otte kæmpe-vindmøller på vej fordelt på to steder i den nordlige del af kommunen. Det ene projekt drejer sig om fem møller med en totalhøjde på 180 meter nær Audebo Miljøcenter på Hagesholmvej. Det andet projekt handler om tre vindmøller med en totalhøjde på 150 meter nord for Maglebjerg og vest for Sandby.