To passagertog var faretruende tæt på frontal kollision

To passagertog var faretruende tæt på frontal kollision
Foto: Peter Andersen, Morten D. Christensen
Mørkøv. Perronanlæg på stationen.
  Foto: Peter Andersen
Mørkøv. Perronanlæg på stationen. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Ingen mennesker kom til skade, men to passagertog var et sted mellem 150 og 200 meter fra at kollidere frontalt ved en hændelse i nærheden af Mørkøv Station om eftermiddagen mandag den 17. august sidste år.

Havarikommissionen har netop udgivet et såkaldt statement om hændelsen, der beskrives som en »alvorlig faresituation«.

Det skriver dagbladet Nordvestnyt torsdag.

– Hændelsen kunne under lidt andre omstændigheder have medført en alvorlig ulykke, bemærker Havarikommissionen.

Lokofører overså stop

Den faretruende situation opstod ifølge Havarikommissionen, da lokomotivføreren på et IC4-passagertog på vej fra Kalundborg til København klokken 17.40 den 17. august sidste år overså et stopsignal på Mørkøv Station.

Toget kørte frem, men lidt uden for Mørkøv Station havde et ME-lokomotiv med dobbeltdækkervogne i retning mod Kalundborg netop fået signal med tilladelse om at køre ind til stationen.

Dermed opstod der fare for, at de tog modkørende tog ville kollidere med hinanden frontalt, da der kun er ét spor på strækningen mellem stationerne.

Ifølge Havarikommissionen var der kun et sted mellem 150 og 200 meter mellem de to tog, da de begge var bragt til standsning.

Det tog, der kørte frem trods stopsignalet, nåede at passere gennem et sporskifte og fortsætte yderligere cirka 100 meter ind på samme spor som det modkørende tog. Sporskiftet blev ødelagt, da det var indstillet til at tage imod toget på vej ind til Mørkøv Station.

Brand skabte forsinkelser

Af Havarikommissionens statement fremgår det, at stationsbestyreren på fjernstyringscentralen i Roskilde, der overvåger togtrafikken på Nordvestbanen, allerede havde opmærksomheden rettet mod Mørkøv Station, da hændelsen skete.

Det skyldtes, at der samme eftermiddag havde været en brand tæt på jernbanen mellem Jyderup og Mørkøv, og derfor havde togtrafikken været indstillet i en halv times tid med forsinkelser til følge.

Det fik den konsekvens, at IC4-toget fra Kalundborg skulle krydse med ikke blot ét, men to tog på Mørkøv Station. På det tidspunkt var toget forsinket i 27 minutter.

Krydsningen med det første tog gik uden problemer, men da toget mod København var meldt klar til afgang af togføreren – altså konduktøren – satte lokomotivføreren toget i gang, selv om signalet viste »stop«.

Samtidig havde det andet tog på vej ind til stationen fået tilladelse til at køre frem.

Altså en farlig cocktail af to tog på vej mod hinanden i samme spor.

Opkald til forkert tog

Stationsbestyreren på fjernstyringscentralen bemærkede, at toget kørte frem trods stopsignal, og ifølge Havarikommissionen forsøgte han at kalde lokomotivføreren op på radioen for at beordre ham til at standse.

Men radioopkaldet gik i stedet til lokomotivføreren på det tog, der netop havde forladt Mørkøv Station i retning mod Kalundborg, og som altså ikke var i fare for kollision.

Ifølge Havarikommissionen viser de tekniske data, at IC4-toget nåede op på en hastighed på 50 km/t., før der blev indledt bremsning.

Det fremgår af havari-rapporten, at lokomotivføreren har oplyst, at han ikke har nogen erindring om »signalets udvisende«, som det formuleres, men de tekniske oplysninger viser, at opbremsningen blev sat i gang umiddelbart foran stop-signalet.

Havarikommissionen bemærker, at »det kan ikke udelukkes, at manglende opmærksomhed på signalgivningen skyldtes, at der var fokus på at indhente forsinkelsen og på krydsningen med det modkørende tog 1559 (det første modkørende tog i retning mod Kalundborg, red.), der afgik … umiddelbart efter ankomst af tog 1550 (IC4-toget mod København, red.).«

Nyt system klar i 2024

Endelig skriver Havarikommissionen i sin konklusion, at et såkaldt ATC-anlæg (automatisk tog-kontrol), som automatisk bremser tog, der kører frem trods stop-signaler, »sandsynligvis ville have forhindret faresituationen i at opstå.«

Men der er ikke etableret ATC-anlæg på den del af Nordvestbanen, så selv om de implicerede tog var udstyret med ATC, gjorde det altså ikke nogen forskel.

Havarikommissionen bemærker dog, at der er planlagt etablering af nyt signalsystem på Nordvestbanen i 2024.

På den baggrund og sammenholdt med oplysningerne om den konkrete hændelse ved Mørkøv Station i august sidste år, konkluderer kommissionen, at yderligere undersøgelser ikke vil føre til nye anbefalinger af forebyggende karakter eller afdække forhold af »væsentlig betydning for jernbanesikkerheden«. Derfor foretager Havarikommissionen sig ikke yderligere i sagen.

Havarikommissionen har ikke til opgave at placere skyld eller erstatningsansvar, men alene undersøge forhold omkring jernbanesikkerheden og eventuelt kom med anbefalinger for at mindske risikoen for ulykker.